BANZAI

*1(ICI), 2(NI), 3(SAN), 4(SCI), 5(GO), 6(ROCU)
ZENSCIN SURUNO-GA DAIGI-YO
1(ICI), 2(NI) ,3(SAN) ,4(SCI), 5(GO), 6(ROCU)
MIN-NA DE YOUCHI-NI CURASOU

*ripete

AME-GA FUTTA ATONI-WA KANARAZU HI-GA SASCICOMU-YOUNI
CHIMI-NO NAGASU NAMIDA-MO TAIYOU-NO YOUNI HARERU... BANZAI

**1(ICI). 2(NI). 3(SAN). 4(SCI). 5(GO). 6(ROCU)
GINSEI I-ICOTOMO ARUWA
1(UN), 2(DOS), 3(TRES), 4(CUATRO), 5(GO), 6(ROCU)
MIN-NA DE YOUCHI-NI CURASOU

NANIGHE-NAI YORU-DEMO TSUCHI-NO HICARI TERASCI-TERU
HOSCI-NO CAGAYACHI TO TOMONI YU-UTSU NA CHIMOCI-NI, I SAY GOOD BYE...BANZAI

*ripete

**ripete

ITSUMO ISSYO-NI MUSICA SOSCITE MOETSUCU L'ANIMA
ATARIMAE-NO COTO-GA SUBARASCI-I COTO-NI CHIGATSUCU

**ripete

...BANZAI...BANZAI

LA LA LA...SAY GOOD BYE
LA LA LA...SAY BANZAI
LA LA LA...SAY GOOD BYE
LA LA LA...SAY BANZAI

1(UN), 2(DOS) ,3(TRES), 4(CUATRO)
1.2,3,4,
1,2,3,4
1,2,3,4

...BANZAI...BANZAI

Vorrei sapere cosa vuol dire!!